สวนสนุกในปีนังทำลายสถิติโลก

สวนสนุกในปีนังประเทศมาเลเซียเผยโฉมสไลเดอร์น้ำสีฟ้าสลับเหลืองนี้พาดตัวคดเคี้ยวจากยอดเขาที่ความสูง 70 เมตรผ่านใจกลางป่าลงสู่สระน้ำที่ปลายทาง เป็นระยะทางยาว 1,111 เมตรใช้เวลาล่องจากจุดเริ่มต้นลงสู่ปลายน้ำราว 4 นาทีสไลเดอร์น้ำแห่งนี้ได้รับการบันทึกโดยกินเนสเวิลด์เรคอร์ดว่าเป็นสไลเดอร์น้ำชนิดล่องในห่วงยางหรือแผ่นโฟมที่ยาวที่สุดในโลก

อย่างไรก็ตามมีสไลเดอร์น้ำที่ยาวกว่าอยู่ที่เมืองหลีฉุ่ยประเทศจีน มีระยะทาง 2723.08 เมตร แต่ถูกจัดอยู่ในประเภทสไลเดอร์น้ำเลียบภูเขาโดยเป็นการล่องบนแพยาง มีลักษณะเป็นล่องแก่งมากกว่าสไลเดอร์ซิมเลเชอร์กรุ๊ป บริษัทผู้ดำเนินงานสวนสนุกได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากพีท แฟร์เบิร์น กรรมการของกินเนสเวิลด์เรคอร์ดในวันที่ 25 กันยายน แนวคิดของสไลเดอร์น้ำนี้ มาจากความน่าหงุดหงิดที่สไลเดอร์สนุกๆ นั้นเล่นจบภายในไม่กี่วินาที