จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน การแก้ปัญหาชักโครกเหม็นด้วยวิธีการทางธรรมชาติ

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน การแก้ปัญหาชักโครกเหม็นด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ปัญหาชักโครกมีกลิ่นเหม็น ที่บ้านหลายๆคนที่มีปัญหานี้ ซึ่งการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือใช้สารเคมีทำความสะอาด ก็ได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ที่สำคัญคือ สารเคมีตกค้าง ผู้ที่ต้องสูดดมเป็นประจำก็คือเจ้าของบ้าน สารเคมีอาจทำให้ระบบหายใจติดขัดสดุดได้ ถ้าสะสมเป็นเวลานานๆไอกรดเหล่านี้ก็ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกาย

การแก้ปัญหาชักโครกเหม็นด้วยวิธีการทางธรรมชาติ

ด้วยการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในการทำความสะอาดชักโครก ซึ่งจะไม่มีผลกระทบที่จะติดตามมา แต่จะได้รับประโยชน์เต็มๆ กล่าวคือ จุลินทรีย์อีเอ็มจะเข้าไปทำการย่อยสลายและขจัดของเสียที่ติดค้างอยู่ตามผิวของชักโครก นอกจากจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดที่ดีได้แล้ว ยังช่วยลดเชื้อโรคทั้งหลายลงได้ ผลกระทบต่อร่างกายของเราไม่มี

วิธีการทำความสะอาดชักโครกมีกลิ่นเหม็นด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม

ใช้จุลินทรีย์อีเอ็มเทลงไปในชักโครกประมาณ 1-2 ลิตร ใช้อุปกรณ์ขัดชักโครกร่วมกับน้ำจุลินทรีย์ ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้ แล้วชักโครกน้ำทิ้งไป ล้างชักโครกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง กรณีที่พื้นห้องน้ำมีกลิ่นสาปหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ ก็สามารถใช้จุลินทรีย์อีเอ็มทำความสะอาดพื้นห้องน้ำได้เลย จะใช้จุลินทรีย์อีเอ็มแบบเพียวๆก็ได้หรือจะผสมกับน้ำสะอาดครึ่งต่อครึ่งก็ได้ และสามารถใช้ร่วมกับแชมพูล้างห้องน้ำได้ แต่ไม่ควรใช้กับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นด่างสูง เพราะจะส่งผลทำให้จุลินทรีย์ตายและเสื่อมคุณภาพได้

การทำความสะอาดพื้นห้องน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม

ใช้ทำความสะอาดเหมือนกรณีใช้น้ำทำความสะอาดพื้น หรืออาจราดจุลินทรีย์ลงบนพื้นห้องน้ำ( จะใช้แบบเพียวๆหรือผสมกับน้ำสะอาดครึ่งต่อครึ่งก็ได้ ) ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง

หมายเหตุ : จุลินทรีย์อีเอ็มเป็นสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมีใดๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์สูงต่อสิ่งมีชีวิต

จุลินทรีย์อีเอ็มที่ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ได้จากการขยายโดยใช้หัวเชื้อเท่านั้น ห้ามนำน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักพืชผักมาดับกลิ่นห้องน้ำหรือบำบัดน้ำเสียเป็นอันขาด เพราะจะทำให้เกิดของเสียเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่เก่าเก็บเกิน 8 เดือนขึ้นไป เพราะประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นจะด้อยลงไป และควรเป็นจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นของจุลินทรีย์สูง