ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทยเช่นกัน ภูมิภาคคาดว่าจะเห็นการไหลเข้าของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านบาทใน 10 ปีข้างหน้า เพื่อส่งเสริมการเติบโตต่อไป Thosaporn ขอเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศอาเซียนอื่น ๆในฐานะประธานอาเซียนไทยควรนำประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ

มาสู่ตารางเช่นการปรับปรุงขีดความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเพื่อปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรม 4.0 และเพิ่มความเชื่อมโยงทางการค้ากับประเทศอาเซียนเพื่อรับมือกับผลกระทบเชิงลบจากสงครามการค้า เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังในการสัมภาษณ์ข้างสนามของงาน NESDP ครั้งที่ 12 จะกล่าวว่าประเทศไทยควรมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนต่อไปโดยการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าและองค์กรระดับภูมิภาคเช่นผ่านการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือในเรื่องความยุติธรรมทางอาญา